U bent hier

Proclaimer

Proclaimer

HD Partcenter onderhoud de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s en het schrijven van teksten fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt gebruik maken van het contactformulier om uw reactie te sturen.

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt.

Disclaimer

Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, enz.), is eigendom van HD PartsCenter tenzij nadrukkelijk anders vermeld. HD PartsCenter streeft ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar secties kunnen hierin achterblijven. HD PartsCenter en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.

Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HD PartsCenter